Το Ιδανικό Της Συλλογικής Αυτοθυσίας.

Η διαδρομή ενός Πολεμιστή και ο τρόπος Μύησής του, τόσο στις τεχνικές της μάχης αλλά και στο αξίωμα του “ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ”.
H γυναίκα της Σπάρτης, που αποχαιρετά το πολεμιστή με τη φράση “Ή ΤΑΝ ‘Η ΕΠΙ ΤΑΣ” και οι ηρωικοί Σπαρτιάτες πολεμιστές, αποτελούν την έμπνευση και τα συνθετικά χαρακτηριστικά του performing project The Spartans’ Secrets.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.